Martens beton staat vierkant achter België

...  en dat geldt niet alleen voor het EK.

Ook op andere terreinen gunnen we België het beste. België scoort momenteel op voetbalgebied beter dan Nederland, maar qua waterbeheersing en riolering etc. scoort Nederland. In Nederland zijn er bijvoorbeeld al jaren realistische, functionele eisen aan betonputten. In Vlaanderen zijn dunwandige betonputten nog nauwelijks gewenst en dat kost de maatschappij geld. Als dunwandige(re) putten vaker worden toegestaan, komt de vierkante vorm beter tot zijn recht. En dan kunnen de putten ook kleiner worden. Als enige leverancier van uitsluitend vierkante putten weet Martens dat dat leidt dan tot minder materiaalgebruik, lagere transportkosten, minder belasting voor het milieu én een lagere kostprijs.

Maar nu staat eerst het voetbal centraal en dus hoor je vandaag vanuit Oosterhout: "Hup België!"