Martens automatiseert haar magazijn samen met HSO

Bij Martens kunststoffen Logistiek. is geïnvesteerd in “magazijn automatisering”. Deze investering moet leiden tot efficiënter werken en minder fouten, waardoor minder “herstel-” werk nodig is. Dit gaat op korte termijn een flinke kostenbesparing opleveren.

De voordelen van deze manier van werken is dat de teamleden door het systeem worden aangestuurd op basis van prioriteit van aanwezige opdrachten. Alles is “real time”, dat betekent dat er geen tijd verstrijkt tussen de opdracht krijgen, fysiek uitvoeren en het in het ERP-systeem boeken van de verandering.

 

Tijdwinst
D.m.v. controle (scannen locatiebarcode, controlegetallen enz.) zullen er veel minder fouten gemaakt worden. De pick-voorraden zullen bijna altijd kloppen. Dit levert tijdwinst op in vergelijking met; papieren invullen, controleren en doorgeven. Het voorkomt bijvoorbeeld tijdverspilling door het zoeken van artikelen, het verplaatsen van verkeerd geplaatste artikelen en het administratief wijzigen van gemaakte fouten

Zie voor meer informatie het onderstaande filmpje.