Jouw afvalstoffen, onze grondstoffen !

Martens keramiek vervaardigt biobased, volledig circulaire bouwmaterialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van restmaterialen. Ontwikkelde producten zijn volledig circulair en na einde levensduur herbruikbaar in het eigen proces.

Circulariteitscirkel

VANG: jouw fosfaten als mogelijke grondstoffen

Van afval naar grondstof (VANG). Binnen het hierboven geschetste kader zien we mogelijkheden voor hergebruik van fosfaten. Mogelijk hebben de processen van jouw bedrijf of werkgever fosfaten als afvalstof. Wij komen graag met je in contact om eventuele hergebruikmogelijkheden te bespreken.

 

Interesse?
Neem contact op via info-keramiek@martensgroep.eu. Laat in de mail je contactgegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.