Focus van Teuben op overslag

Teuben zal haar activiteiten van horizontaal en verticaal transport vanaf heden gaan afbouwen om in dit jaar definitief te stoppen. Concreet betekent dit dat Teuben stopt met de inzet van Torenkranen, Telekranen, Autolaadkranen, Transport en Machine verhuizingen. Uiteraard zal Teuben zich maximaal inspannen om de reeds aangegane verplichtingen zo veel als mogelijk na te komen.

overslagkraan electrisch

De in 2023 aangeschafte 100%electrische overslagkraan.

Overslag activiteiten

De focus komt bij Teuben volledig te liggen op overslag-activiteiten. Deze activiteiten vormen een duidelijke meerwaarde voor onze klanten zoals Martens beton, Knauf Gipsplaten en Makz Kalkzandsteen. Door de toenemende druk op duurzame mobiliteit zien we dat het transport over water en spoor toeneemt. Teuben beschikt op de kruising van de A27 en A59 in Oosterhout over  overslagmogelijkheden van zowel goederen vanuit binnenvaartschepen als vanuit treinwagons.  

Gezien de recente investeringen kunnen we op een duurzame wijze opdrachten uitvoeren.

 

Hopende hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en danken jullie voor het jarenlange vertrouwen in ons bedrijf.

 

CJAM Mutsaers

Directeur