Duurzamere aanvoer van grondstoffen bij Martens

Martens beton heeft de afgelopen maanden flink geïnvesteerd om 2 van haar productielocaties geschikt te maken voor het lossen van bindmiddelen per schip. Deze week al heeft Martens het eerste schip mogen ontvangen aan de locatie Statendamweg.

Door de aanvoer van bindmiddelen per schip kunnen er grotere hoeveelheden bindmiddelen in een keer worden gestort en vindt er minder transport over de weg plaats. Per keer zorgt deze manier van aanvoer voor een reductie van 20 transporten per vrachtwagen wat de luchtkwaliteit en CO2 ten goede komt.

Martens werkt op deze manier mee aan een schoner milieu.