Campagne 'Onze gezondheid ligt onder de grond' gestart!

Riolering is voor veel mensen onzichtbaar maar absoluut onmisbaar. Daarom is Betonhuis Riolering in samenwerking met de drie grootste betonproducenten van riolering, waaronder Martens beton, gestart met de bewustwordingscampagne 'Onze gezondheid ligt onder de grond'.

Doel van de campagne is om het beschermende karakter van riolering en de overige kwaliteiten van beton onder de aandacht te brengen. Met deze campagne gaan we in op de keuzes die een rol spelen bij het vervangen van riolering. En brengen we de kwaliteiten van riolering van beton voor het voetlicht. Volksgezondheid, veiligheid en milieu krijgen hierbij de aandacht.

Volksgezondheid

Riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen.

 

Header Beton beschermt betonbuizen Martens beton

Veiligheid

Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd.

Milieu

Beton beschermt het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal voor wegen of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze.

Lees verder op de website van het Betonhuis Riolering voor meer informatie!