Bruggen bouwen bij de plusklas

Ook dit jaar weer heeft de plusklas van Oosterhout bruggen gebouwd met een bolletje touw, rolletje plakband en Martens electro buis.

Na een interactieve en enerverende ochtend zijn de drie bruggen beproefd door er een tas met gewichten onderaan te hangen.

Dit jaar was de winnaar een brug die door het gebruik van drie bogen het meeste gewicht kon dragen.

Mogelijk weer een aantal intelligente jongelingen gewonnen voor de bouw.