Aangescherpte wetgeving inzet werkbak per 1 juli 2020

Nieuwe regelgeving is ingegaan. Teuben informeert over de regels voor het inzetten van een werkbak hangende in een mobiele kraan, die per 01-07-2020 zijn gewijzigd. Dit is ingrijpend, maar Teuben kan jou helpen!

Het komt er in het kort op neer dat het gebruik van een werkbak alleen nog, bij uitzondering, wordt toegestaan als de werklocatie met ander middelen niet of niet veilig kan worden bereikt. Dit zal m.i.v. genoemde datum middels een schriftelijk werkplan moeten worden vastgelegd. In het werkplan moet o.a. worden aangetoond dat de werkmethode die je hanteert de juiste is en ook veilig is. In het werkplan moeten tevens alternatieven zijn bekeken. Tot slot is het noodzakelijk dat er een beoordeling komt door een gecertificeerd / register Hogere Veiligheid Kundige. Deze dient het werkplan goed te keuren en te ondertekenen. Minimaal 2 dagen voor start werk moet het werk en het werkplan bij de Inspectie SZW worden (aan)melden. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Torenkraan met werkbak

 

Ingrijpend, maar Teuben kan je helpen

Er zijn kortweg een tweetal situaties mogelijk:

  1. Je levert zelf een goedgekeurd en ondertekend werkplan aan. Teuben levert de mobiele kraan en werkbak. Er wordt voorafgaand aan het gebruik van de werkbak hangende in de mobiele kraan samen met jou een checklist afgewerkt. Indien alle punten akkoord zijn, teken jij als opdrachtgever voor akkoord. Het werk kan worden uitgevoerd.
  2. Je laat Teuben het werkplan verzorgen. Wij kunnen, in beginsel samen met jou, al snel bepalen of het aanleveren van een werkplan zinvol is. Alternatieven kunnen worden bekeken, risico inventarisatie opgemaakt en de lokale omstandigheden worden in kaart gebracht. Is het zinvol, dan laten wij een onafhankelijke en gecertificeerde hogere veiligheidskundige het werkplan maken, beoordelen en voor akkoord tekenen. Deze service kan Teuben tegen betaling leveren. Je behoeft alleen nog tijdig het werk bij ISZW te melden. Jij, als klant, kunt je dan concentreren op jouw eigen kernactiviteiten.

Consequenties

Wij begrijpen dat dit behoorlijke aanvullende maatregelen zijn. Dit kost enerzijds tijd en anderzijds geld. Doch willen we er op wijzen dat bij het ontbreken van een werkplan, of als er sprake is van een ondermaats werkplan welke niet tijdig is aangemeld, er hoge boetes voor jou als opdrachtgever kunnen volgen.

Wij begrijpen goed dat je met vragen zit. Neem gerust contact met ons op. Wij voorzien je graag van gedetailleerde informatie.
 

Contactgegevens

E-mail: verkoop-teuben@martensgroep.eu
Telefoon: +31(0)162-497010