Ecologische eisen die in toenemende mate aan verharding gesteld worden, zijn buffering en infiltratie van hemelwater. Martens heeft hiervoor de speciale waterdoorlatende betonsteen ontwikkeld. De poreuze stenen dienen als tijdelijke buffering, bij wateroverlast infiltreert het water gedeeltelijk in de bodem. Het hemelwater dat niet infiltreert wordt vertraagd afgevoerd.