• H-profielstenen worden gerekend tot de categorie verbandstenen. Het verband -dat in elkaar grijpt- zorgt ervoor dat krachten van transportmiddelen op de verharding niet kunnen leiden tot verzakkingen of andere schade aan het straatwerk. Op deze manier zijn H-profielstenen een goed alternatief voor machinale bestrating in keper- of elleboogverband. Sommige opdrachtgevers of ingenieurs kiezen voor een dunnere maat stenen omdat ze in verband liggen!

    De H-profielstenen worden in de mal al geproduceerd in het verband waarin ze worden geleverd en verwerkt in het straatwerk. Dit is dus een vorm van machinale bestrating. Machinale bestrating geldt -zeker bij grote industriële terreinen of haventerreinen- als een goede, goedkope en snelle wijze van bestrating. Bovendien is het veel arbeidsvriendelijker voor de mensen dan stenen plaatsen met de ‘blote handen’. Stratenmaker of klinkerlegger is geen beroep dat iedereen kan volhouden tot op hoge leeftijd. Door middel van machinale bestrating wordt de kans daarop fors verhoogd!

    Onderhoudsvrij straatwerk met Martens beton

    Op industrieterreinen en haventerreinen zijn veel vrachtwagens, heftrucks en kranen dagdagelijks in de weer. Vaak dag en nacht. De bedrijven die deze transportmiddelen gebruiken kunnen zich geen verzakkingen en bijbehorende herstelwerkzaamheden veroorloven. De eenmaal aangelegde bestrating moet jaren onderhoudsvrij zijn. Daarom is het totaalpakket van onderbouw, straatlaag en klinkers heel belangrijk. En daarom mag het straatwerk niet gaan wijken of openstaan en er mogen ook niet langdurig plassen water op of onder het straatwerk aanwezig zijn.