Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid 30.000 m2 Hillblocks dijkblokken

  • Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta
  • Aannemer Boskalis
  • Werk Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid
  • Datum 2015-2017

Om de dijken in het zuiden van de Hoeksche Waard weer te laten voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm, moesten ze versterkt worden.

Een van de maatregelen om dijken te versterken, is het aanbrengen van betonzuilen op de dijken. In dit werk is gekozen voor Hillblocks, de betonzuilen van Martens beton. De dijken in Hoeksche Waard Zuid liggen aan het Hollandsch Diep en het Haringvliet, ten westen en ten oosten van Numansdorp. Deze dijken bestrijken ruim 11 km dijk, met een oppervlakte van ca. 30.000 m2. In dit werk hebben de betonzuilen de hoogten 20, 25, 30, 35 en 40 cm. Het soortelijk gewicht is 2300 kg.

Martens beton produceert en levert Hillblocks. Deze betonzuilen zijn KOMO gecertificeerd en voldoen aan alle eisen die door RWS zijn gesteld aan betonzuilen voor het versterken van primaire waterkeringen en dijken.