Creativiteit als bron voor innovatie

Creativiteit wordt in de diverse wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een persoon of een groep toont creativiteit wanneer iets nieuws wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. Dat nieuws, die verbetering of die originele oplossing en de ingebruikname daarvan is een innovatie.

Innovatietafel

Onmisbaar voor elk bedrijf dat vooruit wil

Creativiteit wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker. Durven te investeren in nieuwe oplossingen, een nieuwe aanpak of een nieuw product. Veel bedrijven investeren pas in vooruitgang en creativiteit als het te laat is en dan ook nog op een manier die niet bij het bedrijf en de mensen past. Wil je voorop blijven lopen, dan heb je innovaties nodig en dus het vermogen om anders te denken. Zonder het vermogen zaken op een andere of nieuwe manier te bekijken of te analyseren, wordt vooruitgang of zelfs overleven moeilijk. Creativiteit binnen het bedrijf is bittere noodzaak om innovaties te ontwikkelen en te laten slagen.

Dus moet je lef tonen en alle medewerkers die noodzakelijke creatieve ruimte bieden en daarmee innovatie een kans geven. Het moet door medewerkers als een vanzelfsprekend worden ervaren en niet alleen ontstaan in bijzondere omstandigheden, zoals een crisis. Dan is er opeens ruimte. De ervaringen leren ons immers dat een crisis een enorme boost geeft aan creativiteit.

Een nieuwe werkelijkheid: onzekerheid en creativiteit in crisistijd

Ontwikkelingen in de bouw zagen er tot voor kort relatief goed uit. Veranderende regelgeving m.b.t. PFAS en stikstof hebben dat beeld wat verstoord, maar niemand kon voorspellen dat dit niets was in vergelijking tot recente ontwikkelingen. Door het coronavirus ziet alles er geheel anders uit. Naast een gezondheidscrisis en persoonlijke drama's zal de economische impact substantieel zijn. De geboorte van een nieuwe financiële crisis is een feit. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de bouwsector. De onzekerheid is sterk toegenomen. Maar wat we echt kunnen verwachten, hoe groot de impact is, en hoe lang dit gaat duren is nog onduidelijk. Voor de kortere termijn zijn het EIB en het IMF niet erg positief gestemd. Het is voor velen moeilijk te bepalen hoe te acteren. Investeringen staan zwaar onder druk en de kans dat deze doorgeschoven worden is groot.

Oplossing in crisissituatie

De coronacrisis is ook een risico voor stagnatie van duurzame projecten, die voor velen nu even geen prioriteit hebben. Het Klimaatplein zag echter begin april 2020 geen terugloop in bezoekersaantallen. Het lijkt er dus op dat ondernemers nog altijd op zoek zijn naar duurzame oplossingen, maar het is moeilijk in te schatten of ze ook echt in actie zullen komen voor verduurzaming.
 
Zoals eerder gezegd, leren ervaringen ons dat een crisis een boost geeft aan creativiteit. Dat is ook nu zichtbaar. Iedereen is er bij gebaat dat er snel weer beweging in de economie komt. Met creativiteit, flexibiliteit en veerkracht worden veel sneller dan gebruikelijk allerlei oplossingen gevonden voor situaties die door de coronacrisis zijn ontstaan. Door die creativiteit kunnen we weer focussen op mogelijkheden.

Kiezen met durf

Als de nood hoog genoeg is, dan creëren we ruimte voor creativiteit en is er bereidheid om snel te veranderen. Goed om dat vast te houden en ook toe te passen bij de realisatie van projecten. Bij grote onzekerheid in de bouwsector is in het verleden gekozen voor het teruggrijpen op conventionele ideeën en oplossingen en een focus op de laagste prijs als belangrijkste beslissingscriterium.
 
Maar zo’n fout gaan we toch niet weer maken? Geen korte termijn keuze zonder positieve impact, tenzij je achterop wil geraken, met alle gevolgen van dien. Maak ook in deze tijd het verschil, door keuzes te maken die vernieuwend zijn en aansluiten bij de ambitie van, en de transitie naar een circulaire bouw. Dus geen conventionele ideeën en oplossingen, maar creatieve, innovatieve en soms gedurfde oplossingen. Oplossingen, passend binnen de circulaire gedachtegang.
 
Die (nieuwe) oplossingen hebben meestal geen uitgebreid trackrecord, daar is het veelal te vroeg voor.
Maar is dat een probleem? Recent marktonderzoek (Trends in duurzaam bouwen - Martens keramiek. - 2019) , onder een groot aantal bedrijven uit de bouw, heeft uitgewezen dat er bij ruim 50% van de respondenten bereidheid is voor de inzet van een nieuw innovatief product met hoge duurzaamheid zonder trackrecord.
 
Durf jij ook?

Altijd een slim idee

Martens wacht niet op een crisis. Daar is altijd ruimte voor creativiteit. Enkele jaren terug ontving Martens als eerste de prijs voor Creatief ondernemerschap in Zuidwest-Nederland. Bij Martens, producent en leverancier van bouwmaterialen, staat niet het product maar juist de mens centraal. Het zoeken naar innovatieve oplossingen zit in het DNA van onze mensen. Het werkplezier van de mensen haalt de creativiteit naar boven. Die drang om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, is kenmerkend voor de werkwijze. Dit heeft een positieve uitwerking op zowel de ontwikkeling van producten en dienstverlening, als op de productieprocessen en de algehele bedrijfsinrichting. Waar het soms gemakkelijk is om op de gebaande paden te blijven, worden de mensen dagelijks gestimuleerd om nieuwe wegen, naar betere oplossingen, in te slaan. Met andere woorden: er kan eenvoudig gemaakt worden wat gevraagd wordt, maar beter is op zoek te gaan naar een slimmer idee.

Eén van die slimme ideeën is Kerloc.

Logo Kerloc

De kracht van Kerloc

Kerloc, een innovatie van Martens, ontstaan uit een aaneenschakeling van conventie doorbrekende ideeën: een nieuw product, een nieuwe materiaalsamenstelling en een gedurfd en vernieuwend productieproces met een lage energieconsumptie. Kerloc kent zijn eerste toepassing als plaatmateriaal in de markt voor ventilerende gevelbekleding. Kerloc is volledig circulair, biobased, en op grote schaal te produceren. Het is onbrandbaar, heeft goede duurzaamheidseigenschappen, een ander uiterlijk met een minerale coating en het is bij einde levensduur volledig herbruikbaar in het eigen proces. Deze mate van circulariteit is uitzonderlijk; een hoogwaardige wijze van (oneindig) hergebruik, zonder afval. Dit in tegenstelling tot al die oplossingen, waarbij hergebruik eindigend is (ondanks een lange levensduur) en vernietiging en/ of gebruik als opvulmateriaal (onder bijvoorbeeld wegen) de enige restoplossing is. Waarom kiezen voor zo’n waardevermindering?

Samenwerkende mensen

Innoveren door samenwerking

De verdere ontwikkeling van Kerloc en de zoektocht naar nieuwe toepassingsmogelijkheden is een volgende stap. Een stap in samenwerking met partners, die net als Martens ruimte creëren voor creativiteit, die geen crisis nodig hebben om die stap te zetten. Zo’n samenwerking kan leiden tot verrassende uitkomsten. Zoals recent de toepassing van Kerloc in hectometerpalen. Iets wat wij van tevoren nooit hadden bedacht. Zo kunnen we samen nog vele stappen zetten. Dat willen jullie toch ook?

  • Direct inzicht in de producteigenschappen? Klik hier voor meer specificaties en/of vraag een sample aan via het volgende formulier.
  • Wil je op de hoogte blijven van Martens keramiek, Kerloc en relevant nieuws over circulariteit? Schrijf hier in voor 100% Circulair.