• Bij een spanduiker worden de elementen samengehouden door voorspanning met aanhechting, het aantal kanalen en het aantal strengen per kanaal wordt projectspecifiek berekend. Dit type duiker heeft geen rubberringverbinding maar voegen die afgevuld moeten worden. Door de voorspanning blijft de voeg onder druk staan, zo ontstaat er een monoliet geheel. Tevens kunnen wij de elementen monteren, voorspannen en afvullen, dit zal worden uitgevoerd door kraanverhuurbedrijf Teuben dat onderdeel is van de Martens groep.

    De keuze voor de toepassing van een rubberring/koppelduiker of een nagespannen duiker is primair de keuze van de hoofdconstructeur. De keuze wordt normaliter gebaseerd op het te verwachten zettingsgedrag van de ondergrond, waarbij de mate van zettingen bepalend is voor de voegbeweging. Bij overschrijding van een toelaatbare voegbeweging kan een nagespannen duiker worden toegepast.

    Martens prefab beton heeft een jarenlange ervaring in het produceren van rechthoekige duikerelementen en produceert alle voorkomende duikersoorten; rubberring-, koppel-, span- en hangduikers. Deze “standaard” elementen kunnen worden geproduceerd in diverse afmetingen. De elementen kunnen desgewenst worden voorzien van een uitstroomhoofd, een ecorichel, een frontmuur, consoles voor stootplaten etc.