• Een rubberringduiker wordt voorzien van een rubberringverbinding, deze duiker is geschikt voor gronden waar geen zetting optreedt of minimaal toelaatbaar.

    De keuze voor de toepassing van een rubberring/koppelduiker of een nagespannen duiker is primair de keuze van de hoofdconstructeur. De keuze wordt normaliter gebaseerd op het te verwachten zettingsgedrag van de ondergrond, waarbij de mate van zettingen bepalend is voor de voegbeweging.

    Bij overschrijding van een toelaatbare voegbeweging kan een nagespannen duiker worden toegepast.Martens prefab beton heeft een jarenlange ervaring in het produceren van rechthoekige duikerelementen en produceert alle voorkomende duikersoorten; rubberring-, koppel-, span- en hangduikers.

    Deze “standaard” elementen kunnen worden geproduceerd in diverse afmetingen. De elementen kunnen desgewenst worden voorzien van een uitstroomhoofd, een ecorichel, een frontmuur, consoles voor stootplaten etc.

    Meer informatie?

    Wilt u meer informatie over de fietstunnels van Martens prefab beton? Neemt u dan contact op met de afdeling Verkoop van Martens prefab beton.