• In sommige situaties heeft beton extra bescherming nodig om corrosie tegen te gaan, bijvoorbeeld tegen zuren en chemicaliën. Indien de toepassing het noodzakelijk maakt kunnen we alle betonputten voorzien van HDPE lining. Voorbeelden van situaties waarin het beton extra beschermd moet worden: rioolgemalen, riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's en AWZI's) drinkwaterreservoirs, chemicaliën opslagdepots en mestopslagkelders.

    Meer informatie?

    Wilt u meer informatie over de prefab putten met lining van Martens prefab beton? Neemt u dan contact op met de afdeling Verkoop van Martens prefab beton.