Om de doorstroming, stedelijke bereikbaarheid en de veiligheid van fietsers te verbeteren worden door heel Nederland snelfietsroutes aangelegd. Snelfietsroutes zijn extra brede fietspaden met zo min mogelijk kruisingen, verkeerslichten en obstakels. Op deze routes kunnen fietsers grote afstanden afleggen, vaak tussen twee steden. Onder drukke kruispunten of bij rotondes wordt er steeds vaker gekozen voor de aanleg van een fietstunnel. Het kabinet stelt vanuit het regeerakkoord 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en aanpassingen van snelfietsroutes. Door het aanleggen van snelfietsroutes kiezen steeds meer mensen voor de meest flexibele en gezonde manier van reizen: de fiets.