• Regenwater terugbrengen in de bodem in plaats van afvoeren, dat is het doel van infiltrerende bestrating. We onderscheiden 2 types: waterdoorlatende verharding en waterpasserende verharding. Stenen, zoals de Quinta, worden poreus gemaakt door aan het betonmengsel nauwelijks fijn materiaal toe te voegen. Door de open ruimte in de stenen loopt het regenwater er dwars doorheen, de grond in.

  Poreuze betonstraatstenen zijn een oplossing voor de aanvulling van de grondwaterstand. Overal waar mensen gebouwen en verharding plaatsen heeft hemelwater het lastig om in de grond weg te lopen. Niemand wil thuis toch dat de tuin blank staat na een regenbui? Als je toch verharding wilt in de tuin én je wilt een bijdrage leveren aan de grondwaterstand, dan zijn poreuze stenen een oplossing. Bovendien helpt dat -in de privésituatie- ook de bomen, planten en bloemen in de tuin, terwijl je zelf minder kraanwater nodig hebt om te sproeien op warme dagen. Dat gaat immers op natuurlijke wijze door de verharding heen naar de wortels van bomen en planten.

  Ook voor professionele opdrachtgevers

  Ook professionele opdrachtgevers kiezen voor poreuze Quinta's voor afwatering en infiltratie. De plaatsen waar poreuze betonstraatstenen het best tot hun recht komen zijn parkeerplaatsen. Dit zijn vaak grote oppervlaktes in een stedelijke omgeving met veel bebouwing en (dichte) verharding. Hier kiest men vaak voor poreuze stenen voor de parkeervakken en dichte stenen voor de rijpaden. De reden hiervoor is eigenlijk simpel: door de open, poreuze structuur zijn de poreuze betonstraatstenen gevoeliger voor slijtage aan de bovenlaag door wrijving dan gewone betonstraatstenen. En op parkeerplaatsen ontstaat de meeste wrijving door autobanden die gedraaid worden terwijl de auto (bijna) stilstaat.

  Minder kosten voor hemelwaterriolering

  Een groot voordeel van het gebruik van infiltrerende bestratingen -naast de lokale aanvulling van het grondwater- is dat er in een straat of op een parkeerplaats geen straatkolken of slokkers hoeven te worden geplaatst. Minder kosten voor aanleg van hemelwaterriolering ter plaatse dus.
  Uiteraard zijn er meerdere oplossingen die Martens u kan bieden op het vlak van infiltratie, zowel in beton (o.a. buizen) als kunststof (o.a. buizen en kratten).