• Het Hillblock is een innovatieve dijksteen met een aantal unieke eigenschappen. Dit betonnen taludblok zorgt voor een significant sterkere golfremming en beduidend minder golfoploop dan bestaande oeverbescherming.

  Door toepassing van het Hillblock hoeven dijken minder, of soms zelfs helemaal niet, te worden verhoogd. Door zijn vorm en gewicht is het Hillblock bovendien stabieler, beter voor het milieu en gemakkelijker te plaatsen.De ontwikkeling van het Hillblock betekent een nieuwe standaard in dijk-bescherming. Het resultaat: sterkere dijken tegen lagere kosten.

  30-50% sterkere golfremming

  - Minder of geen dijkverhoging nodig

  Stabieler door vormgeving

  - Blokken werken als collectief
  - In tapse voet gaat split zich steeds vaster zetten
  - Holle ruimtes en waterkanalen nemen druk onder stenen weg

  30-40% minder gewicht

  - Minder beton nodig

  - Beter voor het milieu

  - Lagere transportkosten

  - Betere Arbo-omstandigheden

  Eén formaat steen

  - Geen sprongen in dijkprofiel

  Minder maatschappelijke impact

  - Minder dijkverhogingen
  - Minder onteigeningen
  - Minder verkeers- en omgevingshinder
  - Minder belasting voor het milieu

  Geen contactverlies stenen

  - Stabieler en steviger rondzetten
  - Oploopremming voor verschillende typen golven kan gestuurd worden
  - Dijken kunnen beter gefaseerd, aangepast en verbeterd worden

  Optimale berijdbaarheid

  - Vlakke bovenkant essentieel voor onderhoudswerk

  Logistieke systeem constructie blijft intact

  - Vertrouwde manier van werken
  - Groener dijkbeeld

  Meerdere typen stenen

  - Basisblock, Slimblock, Grasblock, Drainageblock
  - Meer typen in ontwikkeling
  - Specifieke werking en kwaliteit voor meerdere toepassingen

  Eenvoudig productieproces

  - Ook te produceren in ontwikkelingslanden