Stagiaire (m/v)

Martens beton produceert beton-producten, die geleverd worden in de GWW. Dit betreft voornamelijk riolering en verharding. Elke fabriek is verantwoordelijk voor het produceren van een specifiek gedeelte van het assortiment. Van oudsher hebben de fabrieken steeds relatief autonoom gefunctioneerd, waardoor een aantal zaken op het gebied van onderhoud, beheer en documentatie niet overal op dezelfde wijze is georganiseerd.

Onlangs is de wens uitgesproken om dit meer uniform te gaan opzetten. Dit t.b.v. verdere storingsreductie en meer transparante informatievoorziening. Omdat fabriek “Buizen-2” nu nog maar kort in bedrijf is (sinds 2020) willen we het nieuwe concept daar beginnen uit te rollen. Bij andere onderdelen van Martens is reeds ervaring opgedaan met het pakket Ultimo om de genoemde gebieden te helpen organiseren. Wij sluiten ons derhalve bij de keuze van dat softwarepakket aan.

Functie

Opdracht:

  • Het onderhoud- en documentatie softwareprogramma Ultimo implementeren in één van de Martens beton fabrieken.
  • Inregelen van deze tool (Ultimo) en het, tezamen met de teamleider productie, verkrijgen van draagvlak bij de gebruikers.
  • Digitaliseren van machine-documentatie.
  • Het opzetten van een samenhangend geheel van preventief onderhoud.
  • Ook registreren en analyseren van storingen is onderdeel van de scope.

Profiel

Voor deze opdracht (eerste fase) zijn we op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) of afstudeerder op HBO-niveau (m/v) met passende achtergrond. Bij Martens beton zal de teamleider productie de begeleiding doen.