PVC nestkasten voor Vogelwacht

Martens heeft voor het bos van Rinsmastate materiaal voor PVC nestkasten beschikbaar gesteld.

Om terreur van spechten tegen te gaan, heeft men ervoor gekozen om de houten nestkasten te
vervangen voor PVC-nestkasten. Vogelwacht Akkerwoude e.o. heeft hier ook goede ervaringen mee en Jan Andries Wagenaar van hun commissie broedzorg had een mooie doorontwikkeld prototype beschikbaar als voorbeeld.
Het bestuurslid Durk Zwaagstra heeft vervolgens veel vrije tijd gespendeerd om van dit beschikbare materiaal nieuwe nestkasten te maken.