Hillblock KOMO-gecertificeerd

Het Hillblock is in april 2013 gecertificeerd volgens NEN 7024: 2005 Zetsteen van beton. Het KOMO-keur is afgegeven door KIWA met certificaatnummer K75632.

Het certificaat kunt u hier downloaden.

Het Hillblock, een innovatieve dijksteen, wordt door Martens beton in exclusieve licentie geproduceerd. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Martens beton in de zomer van 2012 Hillblocks geleverd voor een proefvak ten behoeve van de dijkversterking in Stavenisse. Sinds november 2012 is dit een formeel dijkvak en volwaardig onderdeel van de totale dijkversterking in Zeeland.

Wilt u meer informatie?

Belt u dan met Simone van Heesewijk, tel. 088-6278227.