Duurzaam circulair keramiek

Meer over keramiek

Circulariteit is een complex begrip. Veel bouwprofessionals vinden circulariteit een belangrijk  aspect bij het maken van keuzes over materiaalgebruik. Hoe is dat voor u? Heeft u deze transitie al gemaakt en past u veelvuldig circulaire bouwmaterialen toe? Of heeft u deze transitie nog niet gemaakt en werkt u nog met traditionele bouwmaterialen? Wilt u ook een duurzame keuze maken en kiezen voor een echt circulair bouwmateriaal? Dan staat u op het punt om de goede weg in te slaan. Maar wat is dat nu precies, een ‘echt circulair bouwmateriaal’? Wij helpen u graag om uw keuze voor circulaire producten te vergemakkelijken en te onderbouwen.

Als jij de zin en onzin van circulariteit wilt ontvlechten, lees dan het whitepaper van gevel, naar afval naar waarde.

Het probleem van circulariteit: ook uw probleem?

Circulariteit krijgt een steeds belangrijkere positie in de bouwwereld. Steeds meer bouwprofessionals geloven in de circulariteitstransitie. In deze transitie worden er in toenemende mate circulaire materialen gebruikt. Maar eenvoudig is dat niet. Veel bouwprofessionals willen deze keuze wel maken, maar vinden onvoldoende nuttige informatie over de nieuwste circulaire alternatieven. Daarmee wordt het maken van de juiste keuze er niet eenvoudiger op.

Werken met minder duurzaam bouwmateriaal lijkt de makkelijke weg,
maar is zeker niet de Koninklijke weg

Want welke soorten circulariteit zijn er? In hoeverre is een bouwmateriaal nu daadwerkelijk circulair? Kloppen de claims van de verschillende leveranciers? Hoe kunt u daar een onderscheid in maken? En leidt de keuze voor circulair voor allerlei onaantrekkelijke nadelen, zoals een hogere prijs, een minder goede toepasbaarheid, esthetische beperkingen, kleinschalige beschikbaarheid of een lagere robuustheid? Hoe maakt u nu de juiste keuze?

De keuze voor een minder  duurzaam, meer traditioneel bouwmateriaal lijkt de makkelijke weg. Maar ook een weg, waardoor er nog steeds niet duurzaam wordt gebouwd. Dus het is zeker niet de Koninklijke weg. Want duurzaamheid is belangrijk voor ons allemaal. Het is de missie van Martens om de circulariteitstransitie samen met u als bouwprofessional vorm te geven. Daarom helpen we u graag om een bij uw situatie passende en daarmee optimale keuze te maken. Want circulair bouwen is de nieuwe standaard. Kiezen voor circulair is misschien niet de makkelijkste weg, maar wel de Koninklijke weg. Doet u mee?

Wat is nu de essentie van circulariteit?

Om verspilling tegen te gaan worden herbruikbare grondstoffen de norm. Grondstoffen voor o.a. de constructie, fundering en gevelbekleding dienen na demontage weer in de kringloop te worden opgenomen.

100% circulariteit is de hoogst haalbare prestatie op het vlak van duurzaam bouwen

De circulaire economie bestaat uit twee kringlopen: de biologische kringloop en de technische kringloop. In de biologische kringloop worden de natuurlijke grondstoffen aan het einde van hun levensduur weer veilig opgenomen in de natuur. In de technische kringloop worden de grondstoffen omgevormd tot hoogwaardige materialen. Deze hoogwaardige materialen gaan langdurig mee en vormen aan het einde van hun levensduur de grondstoffen voor nieuwe producten. Pas als 100% van het gebruikte materiaal de kringloop ingaat, is er sprake van 100% circulariteit. Van afval is bij 100% circulariteit geen sprake! Deze ‘100% circulariteit’ is dus de hoogst haalbare prestatie op het vlak van duurzaam bouwen. Niet altijd is deze 100% mogelijk. Er zijn dus allerlei gradaties van circulariteit. En dan ineens is circulariteit heel eenvoudig: des te meer hergebruik van materialen, des te beter de circulariteit, des te duurzamer is uw keuze.

Groene wereld

Wilt u meer weten over de achtergrond van ons werk lees dan de blogpost: De goederen van vandaag als grondstof voor morgen.

Circulair bouwen is de toekomst voor iedereen

Ook de richtlijnen van de overheid zijn in uw keuze om circulair te bouwen van belang. Door de opwarming van de aarde en het daaruit voortkomende internationale overleg en afspraken, heeft het Rijk samen met de overheid klimaat doelstellingen gesteld.

Wat betekent dat voor u? Voor bouwend Nederland betekent dit in 2030 bijna de helft minder Co2 uitstoot en in 2050 een volledige circulaire economie. Deze doelen kunnen behaald worden door te werken met circulaire bouwmaterialen. Op dit moment kunt u nog een geheel vrije materiaalkeuze maken. Maar van de overheid is een toenemende druk te verwachten. Klimaatdoelen kunnen alleen worden gehaald als er andere keuzes worden gemaakt. Maar deze keuzes moeten voor u als bouwprofessional wel technisch mogelijk, esthetisch wenselijk en prijstechnisch realistisch zijn. Vooral als uw keuze steeds minder vrijblijvend wordt en deze meer en meer wordt gedicteerd door de overheid.

We noemen het met trots: Kerloc

Wij van Martens raakten er steeds meer van overtuigd, dat het aanbod van traditionele bouwmaterialen niet voldoende was om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarom heeft Martens zichzelf jaren geleden ten doel gesteld om een geheel nieuw, duurzaam en 100% circulair product te ontwikkelen. Maar dan wel met de juiste technische eigenschappen! Want een nieuw bouwmateriaal heeft alleen kans van slagen als het voldoet aan al uw eisen.

Het resultaat? Na jaren van intensieve R&D-inspanningen is een uniek materiaal ontwikkeld. Door diepgaande research naar reststromen en productiemethoden, talloze tests en keuringen, om aan de hoogste standaarden te voldoen, is een uniek en geheel nieuw materiaal ontwikkeld. En we noemen het trots: Kerloc. Een nieuw keramisch materiaal, gegarandeerd 100% circulair, prijstechnisch gunstig, goed verwerkbaar, solide, brandwerend en onderhoudsarm. Voor onder andere gevelbekleding, maar ook voor andere toepassingen.

Circulariteit

Download hier Kerloc productinformatie.

Hiermee bieden we u een innovatief, maar ook realistisch alternatief. Om u in staat te stellen om voor een duurzame en circulaire oplossing te kiezen. En is Martens keramiek verheugd om een eigen bijdrage te mogen leveren om zo de wereld wereld groen, circulair en duurzaam te maken. Doet u met ons mee?

Sampledoos

Benieuwd hoe Kerloc eruit ziet? Vraag een gratis sample aan.

Wat maakt Kerloc 100% circulair?

  • Door het duurzame karakter (50+ jaar) gaat het langer mee dan een technische of economische levensduur van een object, waardoor het geschikt is voor demontage en her te gebruiken middels remontage.
  • De gebruikte platen kunnen teruggenomen worden en (volledig en oneindig binnen eigen productieproces) hergebruikt worden bij de productie van nieuwe Kerloc gevelbekleding.

Restafval bij ons productieproces is geen afval, omdat ook het restafval hergebruikt wordt bij de productie van nieuwe Kerloc gevelbekleding. In tegenstelling tot traditionele gevelbekleding maakt dit Kerloc tot een volwaardig circulair alternatief.

Behalve 100% circulair heeft Kerloc de volgende voordelen:

  • Goede verwerkbaarheid
  • Snelle levering
  • Grote oplages mogelijk
  • Onderhoudsarm
  • Brandwerend
  • Biobased

De conclusie? Kerloc geeft gebouwen een unieke en stijlvolle uitstraling. Met eigenschappen die de verwerking, plaatsing en beheer grote voordelen biedt. Voor een prijs die concurrerend is met traditionele bouwmaterialen.

Martens keramiek maakt met Kerloc betere en betaalbare circulaire gevelbekleding mogelijk.

Om onze circulaire ambities te tonen kunnen wij trots meedelen dat wij landelijk partner zijn geworden van Cirkelstad.

Meer weten voor uw project of begroting? Doe de vergelijking! Vraag de prijs aan voor uw project.