Martens en duurzaamheid [EN]

Martens besteed aandacht aan alle drie de P's (people, planet, profit) Hieronder worden de verschillende vormen van duurzaamheid verder toegelicht.

Mensen maken Martens
Aandacht voor mensen is wellicht wel het belangrijkste aspect als het gaat om de drie P's. Zie hiervoor ook de pagina Mensen maken Martens.

Als je werkt bij Martens dan heb je geen hele strikte taakomschrijving maar wordt je gestimuleerd om zoveel mogelijk taken op te pakken en je zoveel mogelijk te ontwikkelen. Ons personeel wordt zo veel mogelijk betrokken bij de bedrijfsvoering om het elke dag weer een stapje beter te doen dan de dag ervoor.

Martens Vitaal
Martens Vitaal is een initiatief dat is opgezet binnen om het personeel bewust te maken van een gezond en vitaal leven.

Gezondheid staat voorop!
Martens groep vindt het belangrijk om het personeel bewust te maken van een gezond en vitaal leven. We zetten ons samen in voor een gezond team en organiseren daarvoor leuke trajecten.

Met plezier in balans zijn geeft energie.
Bij Martens hebben we vers fruit beschikbaar gesteld voor werknemers en bezoekers. In de kantines en ontvangsthal staan fruit-displays waaruit je vers fruit kan pakken. Lekker en gezond!

 

Samen gezond en vitaal.
Naast het bieden van gezond eten, organiseert Martens ook sportieve activiteiten voor de werknemers. Zo heeft Martens met 26 werknemers meegefietst aan de Cross For The Crocus mountainbiketocht.

Daarnaast wordt er het jaarlijkse Martens Darttoernooi georganiseerd, waarbij werknemers strijden om de felbegeerde wisselbeker.

Energie opwekking
Op verschillende manieren wekt Martens op een duurzame wijze haar eigen energie op.
Het meest zichtbaar zijn de windmolens van 3 x 2.5 MW die op ons terrein op Weststad III in Oosterhout staan. Daarnaast wordt energie opgewerkt met een WKK om alle gebouwen op Weststad III van warmte te voorzien. Deze WKK levert ook de energie om ons te voorzien in koelwater dat nodig is bij de productie van PVC buizen.

Het hele dak van de steenfabriek in Mol ligt vol met zonnepanelen om daarmee een groot deel van de energie behoefte op eigen dak op te wekken.

Circulaire economie
Martens verwerkt als producent veel grondstoffen en is steeds op zoek naar alternatieve grondstoffen. Oude producten een tweede leven geven is daar een van de voorbeelden van.

Vanuit de branche organisatie is een buizen inzamel systeem (BIS) opgezet met een landelijke dekking waarbij de ingeleverde producten een tweede leven krijgen in een kunststof leiding. De regio centra van Martens zijn inzamel punt en onderdeel van dit landelijke systeem.
Door het buizen inzamel systeem wordt meer dan de helft van de opgegraven kunststof leidingen in Nederland in de keten gehouden en levert een bijdrage aan een circulaire economie.

Zowel het eigen beton als kunststof uitval worden gebroken en weer her-verwerkt in nieuwe producten.

Voor de productie van beton wordt gebruik gemaakt van regenwater en wordt gebruik van veel te hoogwaardig drinkwater voorkomen.

Deze circulariteit is niet alleen goed voor onze planeet maar ook voor onze portemonnee.